2022_Thỏa thuận Tĩnh không 95m Tòa nhà đa năng, ĐH Kiến trúc. HÀ NỘI


TÒA NHÀ HỌC ĐA NĂNG 95 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa nhà học đa năng, Đại học Kiến trúc Hà Nội"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 95 m

- đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/