Không biết Cơ quan cấp phép, Đầu mối thực hiện, Hoàn thiện thành phần

Hiện nay việc cấp phép Độ cao tĩnh không công trình được thực hiện tại Cục Tác chiến- Bộ Tổng Tham mưu (ở thành phố Hà Nội), vì vậy rất nhiều Chủ đầu tư ở xa gặp khó khăn trong việc đi lại, không biết chuẩn bị thành phần Hồ sơ cho đúng quy định hiện hành.

Đặc biệt, là sự tương tác trong quá trình thụ lý hồ sơ khi bị sai sót, thiếu thành phần hồ sơ, không đảm bảo các yếu tố kĩ thuật của hồ sơ, không đúng theo quy định thực tế, nên rất mất thời gian, công sức và chi phí của các Chủ Đầu tư.   


-------------

DỊCH VỤ | THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC
Uy tín - Nhanh - Hiệu quả Kinh tế

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com