KINH NGHIỆM

Đầu tư Đất dự án, không kiểm tra Độ cao tĩnh không? Trả giá đắt

Hiện nay, lỗi nghiêm trọng thường gặp của các Chủ đầu tư là khi thực hiện mua đất thực hiện các dự án Nhà cao tầng thường không kiểm tra Độ cao Tĩnh không xây dựng cho phép tại vị trí đó được bao nhiêu? Dẫn đến nhiều hậu quả lớn

Độ cao Tĩnh không, Độ cao công trình được hiểu là gì, Quy định pháp lý

Độ cao tĩnh không công trình được hiểu là độ cao của công trình so với mặt đất tự nhiên hoặc so với sân bay.