Quy định chung về Quản lý Độ cao công trình

1. Trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi Tiết để xây dựng các Khu đô thị, Khu nhà ở cao tầng, Khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, Khu kinh tế, Khu đặc thù, Khu công nghệ cao phải có văn bản lấy ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam để thống nhất bề mặt quản lý độ cao công trình.

Văn bản lấy ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng của địa phương phải tuân thủ đúng quy định về độ cao công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

-------------

DỊCH VỤ | THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC
Uy tín - Nhanh - Hiệu quả Kinh tế

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com