Thỏa thuận Tĩnh không 95m Tòa Chung cư cao cấp, TP. Huế


TÒA CHUNG CƯ CAO CẤP 95 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Chung cư cao cấp"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 95 m

- Thành phố Huế

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: 
https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: 
https://docaotinhkhong.com/