Thỏa thuận Tĩnh không 90m, Tòa Khách sạn. TP QUY NHƠN

TÒA KHÁCH SẠN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Khách sạn"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 90m

- tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com