Thỏa thuận Tĩnh không 85m, Cột khói Nhà máy rác. TP HUẾ

CỘT ỐNG KHÓI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHÚ SƠN

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Cột Ống khói Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn"
 

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 85m
- tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com

 
 

--------------

DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com