Thỏa thuận Tĩnh không 80m, Tòa nhà TMDV Văn phòng, TP. Hải Dương


TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VĂN PHÒNG 80 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa nhà Thương mại Dịch vụ Văn phòng"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 80 m

- đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 

 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/