Thỏa thuận Tĩnh không 80m, Tòa Chung cư thương mại. TP HUẾ

TÒA CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI, THÀNH PHỐ HUẾ 

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Chung cư thương mại"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 80m

- tại thành phố Huế
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com