Thỏa thuận Tĩnh không 80m, Tòa Chung cư cao tầng, Thuận An. BÌNH DƯƠNG

TÒA CHUNG CƯ CAO TẦNG, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Chung cư cao tầng"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 80m

- tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com