Thỏa thuận Tĩnh không 70m, Chung cư cao tầng. BÀ RỊA- VŨNG TÀU

CHUNG CƯ CAO TẦNG, HỒ TRÀM, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Chung cư cao tầng"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 70m

- tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com