Thỏa thuận Tĩnh không 70m, Bệnh viện Quốc tế. GIA LAI

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Bệnh viện Quốc tế"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 70m

- tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com