Thỏa thuận Tĩnh không 65m, Tòa nhà Dự án nhà ở xã hội. THANH HÓA

TOÀ NHÀ CAO TẦNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (65M)

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Toà nhà cao tầng Dự án Nhà ở xã hội"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 65m

- thành phố Thanh Hóa
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com