Thỏa thuận tĩnh không 55m, Nhà ở xã hội KĐT Đông Phát. THANH HÓA

NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG PHÁT

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam khu đô thị Đông Phát"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 55m

- tại Khu đô thị Đông Phát, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com

 
 

--------------

DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com