2022_Thỏa thuận Tĩnh không 170m, Tòa chung cư cao cấp. BÌNH DƯƠNG


TÒA CHUNG CƯ CAO CẤP 170 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Chung cư cao cấp"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 170 m

- thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/