Thỏa thuận Tĩnh không 150m, Tòa Chung cư thương mại, Dĩ An. BÌNH DƯƠNG

 
TÒA CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI 150 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Toà chung cư thương mại"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 150 m

- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/