Thỏa thuận Tĩnh không 150m Tòa Chung cư cao cấp, Thủ Dầu Một, BD


TÒA CHUNG CƯ CAO CẤP 150 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Chung cư cao cấp"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 150 m

- Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: 
https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: 
https://docaotinhkhong.com/