Thỏa thuận Tĩnh không 146m, Nhà máy SX Công nghệ cao, tỉnh LÀO CAI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÔNG NGHỆ CAO, TỈNH LÀO CAI

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Nhà máy sản xuất Dây và Cáp điện công nghệ cao"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 146m

- tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com