Thỏa thuận Tĩnh không 146m, Nhà máy SX Công nghệ cao. LÀO CAI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÔNG NGHỆ CAO, TỈNH LÀO CAI

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Nhà máy sản xuất Dây và Cáp điện công nghệ cao"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 146m

- tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com