Thỏa thuận tĩnh không 125m, Cột đo Điện gió CPW Hiếu. KON TUM

CỘT ĐO ĐIỆN GIÓ CPW HIẾU, TỈNH KON TUM

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Cột đo Điện gió CPW Hiếu"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không Cột đo Điện gió: 125m

- tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com