Thỏa thuận Tĩnh không 120m, TTTM và Nhà ở cao tầng. HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG, KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (120M)

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Trung tâm thương mại và Nhà ở cao tầng, Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 120m

- thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com