Thỏa thuận tĩnh không 120m, Công trình hỗn hợp cao tầng. HẢI DƯƠNG

CÔNG TRÌNH HỖN HỢP CAO TẦNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
 

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Công trình hỗn hợp cao tầng"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không Tòa nhà hỗn hợp: 120m

- tại đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com