Thỏa thuận tĩnh không 120m, Chung cư cao cấp. BÌNH DƯƠNG

CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI RUBY, THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Chung cư Thương mại Ruby"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 120m

- tại Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com

 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com