Thỏa thuận Tĩnh không 115m, Chung cư Thương mại. BÌNH DƯƠNG

CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Chung cư Thương mại"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 115m

- tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com