Thỏa thuận Tĩnh không 100m, Tòa nhà Chung cư cao cấp. QUY NHƠN

TOÀ NHÀ CAO TẦNG DỰ ÁN CALLA APARTMENT QUY NHƠN (100M)

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Toà nhà cao tầng Dự án Calla Apartment Quy Nhơn"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 100m

- thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com
 

 
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com