Thỏa thuận tĩnh không 100m, Tòa khách san và TTTM. BÌNH DƯƠNG

TÒA KHÁCH SẠN, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, THỊ XÃ TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Bảo Phát Holdings- Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Khách sạn, dịch vụ thương mại "
 

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không Tòa nhà hỗn hợp: 100m
- tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com